ULUTEK TEKNOPARK VE ULUDAĞ TTO İŞBİRLİĞİ İLE ‘PATENT’ EĞİTİMİ

Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında, ULUTEK Teknopark ve Bursa Uludağ TTO işbirliği ile “Patent Araştırması Eğitimi” düzenlendi.

Fikri Mülkiyet Hakları ve Patent Araştırması Eğitimi

Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında, ULUTEK Teknopark ve Bursa Uludağ TTO işbirliği ile “ Fikri Mülkiyet Hakları ve Patent Araştırması Eğitimi” düzenlendi.

Ar-ge ve mühendislik faaliyetlerinde çalışan, uzman ve yöneticilere yönelik olarak düzenlenen, patent verilerinden faydalanma ve patent araştırması konularını içeren eğitime, Fikri ve Sınai Haklar Koordinatörü Patent Vekili Sevcan Kalender, konuşmacı olarak katıldı.

Eğitimde; Fikri mülkiyet hakları, patent ve faydalı modeller, marka alan, tasarım, coğrafi işaret geleneksel ürün, entegre devre topografyası, bitki ıslahı, know how ticari sır, 6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu ve yurt içi – yurt dışı patent başvuru ve tescil süreçleri gibi konular yer aldı.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen programda patentin, buluş sahibinin çözümünün, belirli bir zaman dilimi içinde, yasal hükümler çerçevesinde koruma altına aldığını gösteren belge olduğunu söyleyen Patent Vekili Sevcan Kalender, “ Fikri mülkiyet hakları ikiye ayrılır. Biri telif hakları diğer ise sınai mülkiyet hakkı. Telif hakları; Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği eserleri üzerinde, hukuken sağlanan haklardır. Ülkemizde telif hakları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FESK) çerçevesinde düzenlenmektedir. Sınai mülkiyet hakkı ise kanundaki koşulları taşıyan bir buluş için verilen yazılı belgedir “ diye konuştu.

Günümüzde patent belgelerinin alınma amacının, teknolojik inovasyonu, rekabeti ve yatırımı, teknoloji transferini teşvik etmek, ve bilginin yayılmasını desteklediğini söyleyen Kalender, “ Patent faydalı model; Bir Ar-Ge süreci ortaya çıkmamış, daha mütevazi çözümler için faydalı model ideal bir koruma enstrümanıdır. Patentin sağladığı hukuki hakları, faydalı model de sağlar. Marka Alan adı ise, bir web sitesinin internetteki adı ve adresidir. Kişisel ya da kurumsal anlamda internet ortamında bir kimlik sahibi olmak için alacağınız alan adı markanızın tanınmasında en önemli etkendir.” diyerek katılımcılara bilgi verdi.

Coğrafi işaretlerin geleneksel ürün adını, belirli bir bölgeden kaynaklanan ve ayırt edici özellikleri nedeniyle kaynaklandığı bölge ile özdeşleşmiş; gıda, tarım, maden, sanayi ve el sanatları ürünleri olduğunu belirten Patent Vekili, “ Bir sınai mülkiyet hakkı olmasına rağmen, ürünü tek bir kişinin tekeline vermez. Tekel Hakkı sağlamaz, kolektif hak sağlar. Entegre devre topografya ise çip, mikroçip, silikon çip, bilgisayar çipi olarak da bilinen entegre devreler, nanometre boyutlarında üretilmiş entegre devrelerdir. Genel olarak yarı iletken, iletken ve yalıtkan katmanlardan oluşur. Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren görünüm entegre devre topoğrafyasını oluşturmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Eğitime katılımcı olarak katılan Sevcan Kalender, bitkiye türünde bulunmayan özellikleri kazandırmak için yapılan iyileştirmeye “Islah”, iyileştirmeyi yapan kişiye “ Islahçı” denildiğini söyledi. Kalender, ”Islahçıya, ıslah ettiği bitki çeşidi üzerinde belirli bir süre tekel hakkı verilir. Islahçı hakkı, bitki çeşidini ıslah eden kişiye tanınan sınai bir haktır. Bir diğer konu know how ticari sır; Tüzel ya da gerçek kişilerin açıklanmasını, ele geçirilmesini veya kendi izinleri olmadan başkalarının kullanmasını istemedikleri ve dürüst olmayan ticari uygulamalara karşı korumak istedikleri fikirler veya açıklanmamış bilgilerdir.” dedi.